Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał !

 

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj. Bo Zmartwychwstał, jak powiedział..."
Łk 24:5-6

Któż z nas potrafi wyobrazić sobie radość, jaka zapanowała w gronie Apostołów i osób bliskich Jezusowi na wieść, że On żyje?! Powiedzieć jednak możemy, że radość ta była tak wielka iż trwa ponad dwa tysiące już lat; tak wielka, że udziela się nam jeszcze dziś.
Łącznikiem pomiędzy radością pierwszej Wielkanocy, a radością Wielkanocy naszej jest Słowo Boże, odczytywane nieprzerwanie już ponad dwa tysiące lat. Wydarzenia Wielkanocne opisują wszyscy czterej Ewangeliści. Treść owych opisów jest przebogata. W opisie wszystkich czterech Ewangelii jeden szczegół jest wspólny, a jest nim: pusty grób i słowa Anioła: "Zmartwychwstał! Jak powiedział."

Zmartwychwstanie Chrystusa potwierdziło słuszność ich zaufania Chrystusowi. Szli za Nim, mimo iż nie rozumieli wszystkiego co im opowiadał. Nie pojmowali, ale Mu ufali, gdyż wydawał się być wiarygodnym i tego godnym. Narażali się przez to na drwiny swego otoczenia, a nawet na prześladowania. Związali z Nim swe życie, opuszczając wszystko i idąc za Nim. Przeżywali wiele wewnętrznych rozterek, ale przezwyciężali je, gdyż siła przyciągania osobowości Mistrza okazywała się silniejsza. Dopiero w Wielki Piątek załamali się. Wstyd im było pokazać się wśród znajomych. Zaczęli żałować spędzonych z Nim lat. I oto w poranek wielkanocny całkowita odmiana. On żyje! Nie nabierał nas, "Zmartwychwstał jak powiedział!"
Nie można patrzeć na Zmartwychwstanie Jezusa jak na wskrzeszenie. To wskrzeszony Łazarz wrócił z powrotem do dawnego życia.
Nie można patrzeć na Zmartwychwstanie jak na reanimację. Tych, którzy niedokładnie jeszcze umarli - reanimują, przewracają do życia, za wszelką cenę usiłują wyrwać z mroku śmierci.
Zmartwychwstanie Jezusa to nie podróż tam i z powrotem. Jezus umarł, ale poprzez śmierć, poprzez grób, jak przez bramę, poszedł dalej.
Radość wielkanocna to oderwanie się od życia doczesnego. Jaka to radość iść i nie wrócić, aby żyć nowym, coraz pełniejszym życiem z Bogiem!

 


Drodzy Parafianie
I nas Jezus nie rozczarowuje! Nie nabiera! Nie okłamuje! Nie zawodzi! Spełnia wszystkie przekazane nam obietnice. Jest wiarygodny. Najwiarygodniejszy ze wszystkich proroków wszechczasów. Bo tylko On "Zmartwychwstał, jak powiedział".
"Jak powiedział" – Jest również z nami w sprawowanej przez nas Eucharystii. Dlatego nie wątpmy już w Niego, lecz radujmy się wspólnie tą prawdą. I podzielmy się nią przy naszym świątecznym stole, tak jak dzielimy się w tym dniu wielkanocnym jajkiem, i jak dzielimy się nią przy stole Eucharystycznym.
Niech naszą Świąteczną radość powiększa przekonanie, że dobrze zrobiliśmy iż opowiedzieliśmy się za Chrystusem, że związaliśmy z Nim los swego życia, że staramy się kroczyć drogą, którą On nam wskazał.