Sprawozdanie z działalności Duszpasterskiej za rok 2016


Chrztów w roku 2015 – 21 a w roku 2016 – 27

Ślubów w roku 2015 – 10 a w roku 2016 – 12

Pogrzebów w roku 2015 – 27 a w roku 2016 - 23

Do I Komunii św. w roku 2015 przystąpiło 16 dzieci a w roku 2016 – 10

Do Bierzmowania w roku 2015 przystąpiło 14 gimnazjalistów a w roku 2016 – 9

Komunii św. w roku 2015 rozdzielono 32.125 a w roku 2016 – 34.117

Uczestnictwo na Mszach św. niedzielnych.

W roku 2015 w uroczystość Chrystusa Króla uczestniczyło 688 parafian a do Komunii św. przystąpiło 348, a w roku 2016 uczestniczyło 695 a do Komunii przystąpiło 357.

Parafia liczy 1356 wiernych.

--------------------------------------------------

Ważniejsze wydarzenia w roku 2016.

Wizytacja kanoniczna naszej parafii przez ks. Biskupa będzie w marcu.

8 marca o godz. 18:00 ks. Biskup odprawi Mszę św. po Mszy św. spotkanie z radą duszpasterską.

Złoty i srebrny jubileusz przyjęcia I Komunii św. przypadnie we środę 3 maja.

I Komunia będzie w niedzielę 14 maja

I rocznica I Komunii św. będzie w niedzielę 7 maja.

W sobotę 13 maja przypada 100 rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej i XXI rocznica peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii.

Poświęcenie pojazdów będzie w niedzielę 23 lipca.

Dożynki parafialne będą 10 września.

W niedzielę 22 października przypada kiermasz rocznica poświęcenia naszego kościoła.

Rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. pułkownik Jerzy Niedzielski odbędą się w październiku.

Uroczystość Odpustowa przypada 5 listopada.

W kończącym się roku 2016 pragnę podziękować wszystkim moim współpracownikom, którzy wraz za mną troszczą się o naszą parafię. Radzie parafialnej za wspieranie i doradzanie w posłudze duszpasterskiej i remontowej. Nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. za pomoc w rozdzielaniu Komunii św. i troskę o chorych. Redakcji naszej gazetki parafialnej za troskę w pogłębianiu naszej wiary, poprzez rozważania i artykuły w naszej gazetce. Caritasowi parafialnemu za tak ofiarną pracę charytatywną, a także gminnej opiece społecznej współpracującej z naszym Caritasem. Bóg zapłać firmom Mercur i Peri za finansowe wsparcie naszego Caritasu. Raz jeszcze wielkie Bóg zapłać UM i G Kolonowskie za pomoc w prowadzeniu remontu naszego kościoła i znaczącego wsparcia finansowego dla przeprowadzonego remontu, a także za pomoc w zorganizowaniu Światowych dni młodzieży. Naszej Rodzinie Kolpinga, za pracę na rzecz integracji naszej parafii i pracę z dziećmi i młodzieżą. Naszej Bibliotece Caritas za zachęcanie do czytania dobrych wartościowych książek. Mniejszości niemieckiej za każda pomoc i pielęgnowanie tradycji naszych przodków. Bóg zapłać organistom i organistkom, za ubogacenie naszej liturgii, całej służbie liturgicznej, panu Kościelnemu, lektorom, lektorkom, ministrantom, kandydatom, mariankom. Bóg zapłać panu leśniczemu za piękne co roku choinki do kościoła. Paniom, które tak ofiarnie troszczą się o plac przy grocie i obejściu kościoła, a także na plebanii. Pani Dorocie za prace na plebanii. Bóg zapłać wszystkim którzy w tym roku pomagali przy pracach przy kościele, salce i plebanii. Bóg zapłać naszym strażakom za wszelką pomoc i uczestniczenie w naszych parafialnych uroczystościach. Bóg zapłać paniom za piękne przystrajanie ołtarzy i kościoła, troski o stroje liturgiczne i wszystkim którzy przygotowują nasz kościół na uroczystość Bożego Narodzenia i Wielkanoc, Boże Ciało, Dożynki. Bóg zapłać pani Gabrieli Firlej za prowadzenie marianek, za wszelką pomoc w przygotowaniu dzieci i młodzieży na parafialne uroczystości. Pani Łucji Kałużnej, za tak staranne i ofiarne sprzątanie kościoła i pomoc w prowadzeniu rachunków parafialnych. Pani dyrektor naszej szkoły i nauczycielom za bardzo dobrą współpracę. Panu Januszowi Steinert za wszelką pracę na cmentarzu. Bóg zapłać członkom i członkiniom żywego Różańca za wspieranie naszej parafii modlitwą i ofiarami. A także osobom, które chcą pozostać anonimowe, a wiele pomagają naszej parafii. Wszystkim dobrodziejom sponsorom, z parafii i zagranicy, za wszelką pomoc i wsparcie finansowe, a przede wszystkim parafianom, którzy co miesiąc hojnie wspierają nasze prace remontowe przy kościele. To dzięki waszej hojności prace remontowe mogły się szczęśliwie. To dzięki niej może funkcjonować nasza parafia, a także łożymy na utrzymanie Kurii, Seminarium Duchowne, wydział Teologiczny U.O. KUL, Misje Dom samotnej matki i ośrodek adopcyjny, Caritas i wiele innych dzieł. Bóg zapłać dzieciom i młodzieży i całej parafii dziękuję za życzliwość i dobrą współpracę. A u progu Nowego Roku 2017 polecam całą parafię, rodziny, młodzież, dzieci, chorych, samotnych cierpiących wstawiennictwu Matki Bożej i naszego patrona św. Karola.