Kolejny rok szkolny przed nami.

 

 

Wakacje za nami, kolejny rok szkolny przed nami. Tyle mówią suche fakty. Jednak od nas głównie zależy jak spędzimy najbliższy rok. Można mówić dziś wiele pięknych i okrągłych słów o znaczeniu pierwszego dnia szkoły. Ale zgodnie ze wskazaniami św. Pawła Apostoła nie należy polegać na błyskotliwych słowach, ale na Bożym świadectwie.

Pozwólcie proszę, że odniosę się nieco do teorii. W Piśmie świętym możemy rozróżnić dwa rodzaje czasu: chronos i kairos. Chronos to czas odmierzany zegarem, czas mechaniczny, upływający niezależnie od nas, niezależnie od naszego zaangażowania. Z kolei czas kairos to czas serca, odmierzany nie zegarem, ale bożym działaniem, bożymi interwencjami ludzkiej historii, bo Bóg jest Panem czasu i historii.

I można dziś powiedzieć że rok szkolny zaczęty zakończy się już w czerwcu 2020 roku. Po drodze czeka nas szereg wolnych dni. I tyle na ten temat mówi nam chronos. Podobnie jak suche wspomnienia i szereg selfie na smartfonie może być jedynie suchym zapisem minionych wakacji.

Kiedy spojrzymy na ten sam czas z perspektywy Bożego czasu okaże się, że Bóg ciągle nad nami czuwał. Wspomnienia wydarzeń nabierają nowego znaczenia. I tak samo może warto spojrzeć na najbliższe miesiące, kiedy przychodzisz może pełen lęku i niezadowolenia do szkoły. To, że możemy spokojnie rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny jest wielkim drem pana Boga podobnie jak to, że mamy dwie ręce, nogi, oczy itd. Przecież to Pan Bóg stworzył nas cudownie. Co więcej, On nas wezwał do tego, abyśmy stawali się Jego świadkami każdego dnia. I tak jak w Ewangelii Pan Jezus odniósł do siebie słowa proroka Izajasza, tak trzeba powiedzieć, że my również jesteśmy przez Boga wybrani, namaszczeni i posłani, abyśmy byli świadkami Pana Jezusa i nieśli dobrą nowinę tym którzy zagubili drogę do Pana Jezusa. Aby tak mogło się stać to nie możesz zamknąć się w czasie który odmierza ci zegar i już zacząć odliczać dni do końca roku szkolnego, bo na to szkoda życia. Możesz również otworzyć się na Boga i drugiego człowieka, a wtedy ten rok szkolny stanie się rokiem łaski w Twoim życiu. Wystarczy tylko z głębi serca powiedzieć: Panie Jezu, Tobie oddaję ten czas. Bądź przy mnie każdego dnia, pozwól mi stawać w prawdzie i zacznij przekuwać już dziś zegarowy czas na Boży czas. Przecież nie na darmo Bóg stworzył Cię tak cudownie.

 

 


 

PRZECZYTAJ TO WAŻNE !!

Ochrona danych osobowych


Informujemy, że sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującym prawem kanonicznym.

W związku z wprowadzeniem prawa o ochronie danych osobowych prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych – tutaj prosimy o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane.