Uroczystość Odpustowa 2019r.

 

Tegoroczną uroczystość odpustową ku czci naszego patrona św. Karola Boromeusza obchodzimy uroczyściej niż zazwyczaj. Są po temu dwa a właściwie trzy powody. W tym roku bowiem obchodzimy 435 rocznicę śmierci naszego patrona św. Karola Boromeusza, a także obchodzimy 135 rocznicę poświęcenia naszego kościoła, które miało miejsce 20.10.1884r. przez ks. Porscha ówczesnego dziekana z Opola. W tym roku mija również 265 lat od powstania placówki duszpasterskiej i kościelnej w Staniszczach Wielkich. Dzięki staraniom rodziny Colonów, szczególnie hrabiego Norberta Colonny, sprowadzono w 1754 r. do Staniszcz Wielkich duszpasterza, a przyzamkową kaplicę zamieniono na kościółek ogólnodostępny, który ze względu na coraz większe potrzeby był rozbudowany. Od tego momentu Staniszcze Wielkie mają nieprzerwanie swego duszpasterza. Na tegoroczną Uroczystość Odpustową i jubileuszową zaprosiliśmy naszego parafianina ks. prałata Mikołaja Mroza cieszymy się że ks. Mikołaj przyjął nasze zaproszenie by razem z nami uczestniczyć w tegorocznej uroczystości odpustowej i będzie przewodniczył Sumie Odpustowej i przybliży nam postać naszego patrona, byśmy nie tylko go podziwiali ale naśladowali.

Wspólnie chcemy uczcić naszego patrona św. Karola Boromeusza, chcemy także dziękować Panu Bogu i św. Karolowi Boromeuszowi że od 135 lat wstawia się za nami. Dziękujemy za dar tej świątyni, fundatorów, budowniczych i wszystkich dobrodziejów tego kościoła i naszej parafii. Polecamy całą naszą parafię, wszystkich parafian w kraju i zagranicy, zmarłych kapłanów i siostry zakonne, którzy posługiwali w naszej parafii, polecamy wszystkich zmarłych parafian, którzy spoczywają na naszym cmentarzu, a także za zmarłych parafian zagranicą, a szczególnie tych, którzy chętnie poświęcali swój czas i siły dla dobra naszego kościoła i parafii i polecamy wstawiennictwu św. Karola nasze rodziny i wszystkich parafian.

 

 


 

Otoczmy troską życie wieczne !

 Tak łatwo jest zamknąć się w doczesności i skoncentrować wszystkie siły i całą uwagę jedynie na życiu na ziemi. Tak łatwo... Dla wierzącego to jeden z poważnych błędów, który ujawnia się w całej ostrości w spojrzeniu w oczy własnej śmierci.

Mądrość, której uczy nas Chrystus, polega na utrzymaniu z żelazną konsekwencją hierarchii wartości, w której życie wieczne jest bezwzględnie na pierwszym planie zawsze i wszędzie. Przypominają nam o tym rzesze świętych, których czcimy w dniu dzisiejszym. Oni wygrali życie dzięki temu, że tą hierarchią żyli.

O tej drodze życia mówią błogosławieństwa, dlatego one tak słabo harmonizują z wyłącznie doczesną hierarchią wartości. Tu, na ziemi, nikt nie wychwala ubóstwa, płaczu, niesprawiedliwości, prześladowania... Nikt. Ale jeśli ktoś chce żyć w układach zdominowanych wartościami wiecznymi, może dostrzec głęboki sens wskazań Jezusa, będzie umiał zobaczyć w nich drogę do szczęścia na ziemi i w wieczności.

Dziś wielu z nas nawiedzi cmentarz i wspomni zmarłych. Ilu z nich żyło według hierarchii, w której życie wieczne było na pierwszym miejscu? Jeśli wybrali tylko doczesność, przeżywają swą klęskę. Jeśli wybrali wieczność, są w gronie świętych, których otaczamy szacunkiem.

A jaka jest nasza hierarchia wartości? 

 

 

PRZECZYTAJ TO WAŻNE !!

Ochrona danych osobowych


Informujemy, że sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującym prawem kanonicznym.

W związku z wprowadzeniem prawa o ochronie danych osobowych prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych – tutaj prosimy o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane.