Aktualności


25.10.2020

Aktualności

„W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, dostosowując warunki do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym” – to zdanie znajduje się w wydanym z okazji listopadowych świąt dekrecie Penitencjarii Apostolskiej. Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


W dalszej kolejności dekret Penitencjarii Apostolskiej mówi, że odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym przez wiernych.
25.10.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego dotyczący obchodu Uroczystości Wszystkich Świętych

17.10.2020

Aktualności

Od soboty 17.10.2020 w naszej parafi może w czasie jednej mszy uczestniczyć maksymalnie 70 osób. (1 osoba na 7m2)

16.10.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 16.10.2020

14.10.2020

Aktualności

Aneks do Dekretu Biskupa Opolskiego z dnia 25.08.2020 

30.08.2020

Aktualności

 Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 25.08.2020

28.05.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 28.05.2020

15.05.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 15.05.2020

01.05.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 01.05.2020

22.04.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 22.04.2020

17.04.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 17.04.2020

02.04.2020

KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Praktyka pierwszych piątków i pie