Bractwo św. Józefa !


 

W uroczystość św. Józefa 19 marca chciałby zachęcić mężczyzn do wspólnoty Bractwa św. Józefa. Warunkiem przystąpienia do bractwa jest wypełnienie i podpisanie deklaracji kandydata, które są wyłożone w naszym kościele. Wypełnione deklaracje można składać do przyszłej niedzieli. Przyjęcie kandydatów do bractwa odbyło by się 1 maja w Jemielnicy na Diecezjalnym Święcie Rodziny.

                                                                      

                                                                                                       ks. Proboszcz.

 

 

Podstawowe cele Bractwa św. Józefa:

  • uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa,
  • chrześcijańska formacja członków do dojrzałego realizowania powołania męża i ojca,
  • formowanie i pobudzanie członków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie,
  • inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii.

 

Zobowiązania członków Bractwa św. Józefa:

  •  podejmowanie nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą,
  •  codzienna modlitwa w intencji rodzin, rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i  konających,
  •  regularne przystępowanie do sakramentu spowiedzi,
  •  chętne uczestnictwo w życiu parafii i zaangażowanie społeczne,
  •  świadczenie wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.