Gazetka Parafialna


Porządek nabożeństw od 22.11.2021r. do 05.12.2021r.

 

Poniedziałek 22.11.2021r. - wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

1800 Do M. Bożego za ++ rodziców Pawła i Annę Wonsik, Janinę i Pawła Koniecko, 2 braci 2 siostry, 6 szwagrów, 4 szwagierki, siostrzeńca Arnolda i wszystkich ++ z rodzin Wonsik, Koniecko i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 23.11.2021r.

1800 Do M. Bożego z okazji urodzin + matki i babci Elfrydy Bednorz, za + ojca i dziadka Jerzego, za + męża i ojca Franciszka Pach, za + siostrę Renatę Potyka, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 24.11.2021r. - wsp. św. męczenników Andrzeja Dung- Lac, prezbitera i Towarzyszy.

1800 Do M. Bożego w 3 rocznicę śmierci + mamy Józefy Wiśniewskiej.

Czwartek 25.11.2021r. - wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy.

1730 Adoracja.

1800 koncelebra:

- Do św. Katarzyny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże

Błogosławieństwo dla wszystkich kolejarzy i emerytowanych kolejarzy naszej parafii i ich rodzin.

- Do M. Bożego za ++ rodziców Florentynę i Józefa Grabowski, Marię i Anton Ibrom, brata Reinholda, oraz za wszystkich ++ z rodzin, Grabowski, Ibrom, Potyka, Pietruszka, Anderwald, Jurek, Kopka i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 26.11.2021r.

1800 Msza św. szkolna i dla młodzieży: /Spotkanie z młodzieżą szkoły ponadpodstawowej która przyjmie Bierzmowanie/.

koncelebra:

- Do M. Bożego w rocznicę urodzin za + żonę, matkę i babcię Adelajdę Anderwald, za ++ dziadków Agnieszkę i Jana, Emilię i Tomasza, wujka Józefa, kuzyna Roberta, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

- Do M. Bożego w rocznicę urodzin + męża i ojca Gerarda Potyka i o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla rodzin Potyka, Janik, Knet, Popów i Lizurej.

Sobota 27.11.2021r.

800 Msza św. / wolna intencja /.

1600 Chrzest / Puzik /.

1700 Msza św. niedzielna – wieczorowa: / koncelebra /.

- Do M. Bożego w rocznicę + matki Marty Mocny, ojca Teodora, dziadków, męża Józefa

Bednorz, teściów Piotra i Agnieszkę Bednorz, szwagra Eryka, za ++ ciotki, wujków, kuzynów,

kuzynkę Agnieszkę, za ++ z pokrewieństwa Koźlik, Mocny Bednorz i dusze w czyśćcu cierpiące.

- Do M. Bożego za + syna Andrzeja, za + matkę Monikę, zaginionego ojca Antoniego, za ++ teściów, bratową, szwagrów, szwagierki, Annę i Alojzego Pyrek i dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 28.11.2021r. - I Niedziela Adwentu.

730 W j. niemieckim:

Msza św. / wolna intencja /.

930 koncelebra:

- Do M. Bożego za + brata Andrzeja Bogdoł w rocznicę śmierci, za + męża Zygmunta, za ++

rodziców Małgorzatę i Teodora, teściów Marię i Konrada, oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze w

czyśćcu cierpiące.

- Do M. Bożego za + męża Reincholda, za ++ teściów, 3 siostrzeńców i za wszystkich ++ z

rodzin Machnik, Hadamik, Wolny i dusze w czyśćcu cierpiące.

1100 Do M. Bożego w 10 rocznicę śmierci + mamy Marty Krawczyk, za jej + męża Jana za ++ z

pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1500 Nabożeństwo Adwentowe.

 

Poniedziałek 29.11.2021r.

1700 Roraty – Do M. Bożego za + Wiktora Krawczyk, oraz za ++ z ulicy Polnej od sąsiadów.

Wtorek 30.11.2021r. - święto św. Andrzeja Apostoła.

1700 Roraty – Do M. Bożego za + syna Waldemara Szepela, w 5 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Gertrudę i Oskara Wacławek, za + siostrzeńca Andrzeja, za + siostrę Teresę 2 szwagrów za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 01.12.2021r.

1700 Roraty - / Msza św. wolna intencja /.

Czwartek 02.12.2021r. - I czwartek miesiąca.

1630 Adoracja i / nabożeństwo o powołania kapłańskie i zakonne./

1700 Roraty - / Msza św. wolna intencja /.

Piątek 03.12.2021r. - I piątek miesiąca. - wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.

700 Do Serca Pana Jezusa za żyjących i zmarłych czcicieli Serca Jezusowego.

/ Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. /

1700 Roraty – Do Jezusa Miłosiernego za wstaw. M.B.N.P. św. Judy Tadeusza, św. Karola Boromeusza św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie z okazji urodzin męża, ojca i dziadka Tadeusza Firlej.

Sobota 04.12.2021r. - I sobota miesiąca.

800 Roraty - Do Niepokalanego Serca Maryi w akcie wynagradzającym za wszelkie zniewagi jej

Niepokalanego Serca, oraz za wszystkich żyjących i zmarłych czcicieli Niepokalanego Serca

Maryi. / Nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. /.

1700 Msza św. niedzielna – wieczorowa.

Do M. Bożego za + Marię Tischler w I rocznicę śmierci.

Niedziela 05.12.2021r. - II Niedziela Adwentu.

730 W j. polskim:

Msza św. / wolna intencja /.

Do M.B. Królowej Różańca Świętego za żyjących i zmarłych członków i członkinie żywego

różańca.

930 Msza św. / wolna intencja /.

1100 koncelebra:

- Do M. Bożego za ++ rodziców Jadwigę i Huberta Koj, za ++ dziadków z obu stron i dusze w

czyśćcu cierpiące.

- Do M. Bożego za + Elżbietę Modrzejewską w I rocznicę śmierci, oraz za + męża Bohdana w 9 rocznicę śmierci, za ++ Wernera i Rosvitę, oraz za ++ z rodzin Przybilla, Smandzich i dusze w czyśćcu cierpiące.

1500 Nabożeństwo Adwentowe.