Sprawozdanie z działalności Duszpasterskiej za rok 2019


SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2019

Chrztów w roku 2018 – 25, w roku 2019 – 19.
Ślubów w roku 2018 – 8, w roku 2019 – 11
Pogrzebów w roku 2018 – 23, w roku 2019 – 27
Do I Komunii św. w 2018 – 22, w roku 2019 I Komunii św. nie było.
Do Bierzmowania w 2018 - 13, w roku 2019 – 9
Komunii św. w roku 2018 – 33.337, w roku 2019 – 32.633
Uczestnictwo na Mszach św. niedzielnych w roku 2018 w uroczystość Chrystusa Króla uczestniczyło 655 parafian a do Komunii św. przystąpiło 312, a w roku 2019 na Mszy św. uczestniczyło 615 parafian a do Komunii przystąpiło 307. Parafia liczy 1450 wiernych.

 

Refleksje po kolędowe.
Odwiedziny kolędowe dobiegły końca. Kolęda trwała od 28 grudnia do 19 stycznia 2020r. Można jeszcze poprosić o odwiedziny kolędowe jeśli ktoś w tym czasie był nieobecny termin do ustalenia. Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwe i gościnne przyjęcie w Staniszczach Wielkich i w Fosowskim. Były to moje 19 odwiedziny kolędowe. Jak co roku parafianie pytają o prace remontowe dotyczące naszego kościoła, o remont sufitu naszego kościoła, a szczególnie o ogrzewanie naszego kościoła, które udało się nam założyć prze świętami Bożego Narodzenia bardzo serdecznie dziękuję radzie parafialnej i wam wszystkim to dzięki waszej ofiarności ten remont także doprowadziliśmy do końca, Bóg zapłać radzie parafialnej a zwłaszcza panu inż Ryszardowi Libront, za prowadzenie całej dokumentacji i firmie Pałek za terminowe wykonanie wszystkich prac. Pytacie także o wydarzenia które czekają nas w tym roku. W tym roku rekolekcje parafialne odbędą się w wielkim poście, które poprowadzi ks. Daniel Breguła. Powtarza się też niepokój naszych parafian trwającym kryzysem ekonomicznym i wyjazdami zwłaszcza młodych małżonków, do pracy zagranicę a z tym wiąże się też wiele dramatów rodzinnych. Nadzieją napawa budowa nowych domów i remonty starych w naszej parafii i nowych rodzin, które sprowadziły się do naszej parafii i chcą tu zamieszkać. W naszej parafii z roku na rok przybywa osób starszych i samotnych, które często mogą liczyć jedynie na pomoc pań z Caritasu i pomoc sąsiedzką. Mamy oczywiście wiele pięknych przykładów pomocy sąsiedzkiej, starajmy się ją nadal poszerzać, chociażby przez pomoc w dotarciu tym osobom na Mszę św. Niedzielną. Pewną nadzieją dla ludzi starszych i samotnych jest dom opieki dla osób starszych i samotnych, który powstał w naszej parafii i bardzo dobrze spełnia swoje zadanie,budowany jest także drugi taki dom jest to znak naszych czasów bo przybywa nam osób starszych i samotnych potrzebujących pomocy. Przyszłością naszej parafii są nasze dzieci dlatego proszę rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi o odpowiednim zachowaniu się w kościele na Mszy św. Ponawiam też prośbę, aby dzieci nie wchodziły na chór w niedzielne Msze św., i podeszły do przodu ławki z przodu są zawsze wolne. Parafianie którzy opłacają ławki proszą, aby nie zajmować im miejsca zawsze jest miejsce w ławkach z przodu, nie wstydźmy się podejść do przodu, tym bardziej że z przodu mamy zamontowane ogrzewanie. Także prośba by na Mszach św. w tygodniu podejść do ławek gdzie jest ogrzewanie by dla kilku osób nie trzeba było ogrzewać całego kościoła. Z roku na rok przybywam nam samochodów, mamy już czynny piękny duży parking, dlatego gorąca prośbą parafian do kierowców aby nie parkować przed bramą przy wejściu z ulicy do kościoła, także prośba mieszkańców ulicy długiej aby nie blokować wyjazdów z ich domów. A na parkingu mamy dużo miejsca, ale parkując pomyślmy też o innych, by wszyscy mogli się zmieścić, ci którzy przyjeżdżają wcześniej niech dojadą do końca parkingu by i inni się zmieścili. Wspólną naszą troską powinno być budowanie naszej wspólnoty parafialnej zarówno od strony duchowej, zwłaszcza wiary w sercach naszych dzieci i młodzieży i w tym rodziców nikt nie zastąpi. Wspólne uczestnictwo całej rodziny na niedzielnej Mszy św. jest najlepszym przykładem dla naszych dzieci, a z tym nie jest najlepiej sami widzimy ile dzieci i młodzieży uczestniczy w niedzielnych Mszach św. Była też prośba abyśmy do Komunii św. podchodzili ławkami po kolej począwszy od pierwszej by się nie przepychać, wszyscy zdążymy i dla nikogo nie zabraknie Komunii św. Mam jeszcze prośbę do rodziców, którzy świętują roczek swojego dziecka aby taką Mszę św. zamówić. Wspólną naszą troską jest także utrzymanie naszego pięknego kościoła. Przed nami kolejne trudne wezwanie, po remoncie dachu kościoła, wieży, murów kościoła i wieży i ogrzewania pozostaje nam ozdobny sufit kościoła i o szczegółach tego remontu będę jeszcze informował. Myślę że tak jak poprzednie remonty wspólnymi siłami szczęśliwie i ten remont doprowadzimy do końca. Bo przecież wspólnym naszym pragnieniem jest by nasz kościół był coraz piękniejszy, ale niech będzie także naszą wspólną, troską, aby nie pozostał pusty.