Złoty jubileusz kapłański ks. Huberta Janowskiego.

 

Parafia Staniszcze Wielkie od bardzo dawna była kuźnicą powołań kapłańskich i zakonnych. Składało się na to wiele czynników. Na pierwszym miejscu jest to dar i błogosławieństwo Boże, które powinno się stać przyczyną naszej wdzięczności Bogu. Również trzeba podkreślić naszą wdzięczność dla naszych rodzin, które są zawsze pierwszym seminarium dla przyszłego kapłana. Powołanie to nie tylko łaska, lecz odpowiedź na Boże wezwanie do naśladowania Chrystusa, głoszenia Jego Ewangelii, do służby Bogu i ludziom. W uroczystość Bożego Ciała na Mszy św. o godz. 15:00 będziemy obchodzili w naszej parafii złoty jubileusz kapłański wywodzącego się z naszej parafii ks. Huberta Janowskiego. Ksiądz Hubert Janowski urodził się 7.10.1943r. w Staniszczach Wielkich. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Staniszczach Wielkich. Jego rodzice Joachim i Albina prze swoją pobożność i modlitwę potrafili stworzyć w swoim rodzinnym domu atmosferę, która zrodziła powołanie kapłańskie w sercu swojego syna.

Do szkoły średniej uczęszczał w Opolu. Po egzaminach maturalnych wstąpił w 1961 roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1967r. w Opolu. Posługę kapłańską jako wikariusz pełnił w następujących parafiach: w parafii św. Dominika w Nysie ( 1967 – 1071 ), w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Raciborzu ( 1971 – 1974 ), w parafii św. Anny w Zabrzu ( 1974 – 1978 ). W 1978 roku został proboszczem w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Gościęcinie. W 1982r. ks. Bp. Alfons Nossol mianował ks. Huberta Jonowskiego diecezjalnym duszpasterzem rolników. Od 15.10.1986r. jest proboszczem w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Opolu – Gosławicach. W 1993 roku ks. Hubert zostaje dyrektorem Diecezjalnym Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej jest także diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy i członkiem diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Złoty jubileusz kapłański ks. Huberta jest okazją do podsumowaniem tej pięknej posługi kapłańskiej jaką pełni z takim oddaniem wobec Ludu Bożego naszej diecezji. Jesteśmy dumni i wdzięczni ks. Hubertowi bo wyszedł z naszej parafii i razem z nim cieszymy się tym pięknym jubileuszem.

 

Czcigodny Księże Hubercie !

Z okazji 50 rocznicy Twoich święceń kapłańskich
życzymy Tobie obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego

posługiwania. Niech Pan Bóg obdarzy Cię zdrowiem, mocą i siłą,

a Maryja niech wstawia się za Tobą o potrzebne łaski,

otaczając płaszczem swej opieki.

 

Życzą parafianie ze Staniszcz Wielkich.

 


 

 


 

 

Zapraszamy do konkursu z okazji 150lecia Parafii

 

Parafia Staniszcze Wielkie na starej fotografii i pocztówce

 

 

 

Redakcja Wspólnoty Parafialnejzaprasza do udziału w konkursie starej fotografii i pocztówki, którego tematem jest "Parafia Staniszcze Wielkie na starej fotografii i pocztówce". W konkursie może wziąć udział każdy, kto zgłosi stare zdjęcia, pocztówki przedstawiające naszą parafię. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przeszukać domowe archiwum, znaleźć stare zdjęcie lub pocztówki z terenu parafii i włożyć je do skrzynki w kościele lub przesłać na adres e-mail w wyznaczonym terminie w opisanej kopercie z dopiskiem "Parafia Staniszcze Wielkie na starej fotografii i pocztówce". UWAGA. Zgłaszając zdjęcia do konkursu, nie pozbywasz się ich! Wszystkie fotografie po zeskanowaniu zostaną odesłane właścicielom na adres podany na kopercie.Stara fotografia w niniejszym konkursie to zdjęcia wykonane nie później niż do roku 1960.

 

Zdjęcia lub pocztówki należy opisać, dołączając notatkę z następującymi informacjami:

 

opis zdjęcia/pocztówki, w tym orientacyjna data i miejsce, w którym zostało wykonane;
• fotografie/pocztówki po zeskanowaniu zostaną odesłane właścicielom na adres podany na kopercie. Można dołączyć dodatkowe informacje dotyczące fotografii
lub pocztówki.

Adres email: parafia-staniszczewielkie@interia.pl

 

 

Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody.