Refleksje po kolędowe.  

 

Odwiedziny kolędowe dobiegły końca. Kolęda trwała od 28 grudnia do 19 stycznia 2019r. Można jeszcze poprosić o odwiedziny kolędowe jeśli ktoś był nieobecny termin do ustalenia.  Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwe i gościnne przyjęcie w Staniszczach Wielkich i w Fosowskim. Były to moje 18 odwiedziny kolędowe.  Jak co roku parafianie pytają o prace remontowe dotyczące naszego kościoła, o remont sufitu naszego kościoła, a szczególnie o ogrzewanie naszego kościoła, mam nadzieję że pod koniec tego roku będziemy mieli nowe ogrzewanie. Pytają także o wydarzenia które czekają nas w tym roku. W tym roku będziemy przeżywali odnowę Misji św. i 135 rocznicę poświęcenia Naszego Kościoła. Powtarza się też niepokój naszych parafian trwającym kryzysem ekonomicznym i wyjazdami zwłaszcza młodych małżonków, do pracy zagranicę a z tym wiąże się też wiele dramatów rodzinnych. Nadzieją napawa budowa nowych domów w naszej parafii i nowych rodzin, które sprowadziły się do naszej parafii i chcą tu zamieszkać. W naszej parafii z roku na rok przybywa osób starszych i samotnych, które często mogą liczyć jedynie na pomoc pań z Caritasu i pomoc sąsiedzką. Mamy oczywiście wiele pięknych przykładów pomocy sąsiedzkiej, starajmy się ją nadal poszerzać, chociażby przez pomoc w dotarciu tym osobom na Mszę św. Niedzielną. Pewną nadzieją dla ludzi starszych i samotnych jest dom opieki dla osób starszych i samotnych, który powstał w naszej parafii i bardzo dobrze spełnia swoje zadanie,budowany jest także drugi taki dom jest to znak naszych czasów bo przybywa nam osób starszych i samotnych potrzebujących pomocy.  Przyszłością naszej parafii są nasze dzieci dlatego proszę rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi o odpowiednim zachowaniu się w kościele na Mszy św.  Ponawiam też prośbę, aby dzieci nie wchodziły na chór w niedzielne Msze św., i podeszły do przodu ławki z przodu są zawsze wolne. Parafianie którzy opłacają ławki proszą, aby nie zajmować im miejsca zawsze jest miejsce w ławkach z przodu, nie wstydźmy się podejść do przodu, tym bardziej że z przodu mamy ustawione ogrzewanie. Także prośba by na Mszach św. w tygodniu podejść do pierwszych ławek by dla kilku osób nie trzeba było oświetlać całego kościoła. Z roku na rok przybywam nam samochodów, mamy już czynny piękny duży parking, dlatego gorąca prośbą parafian do kierowców aby nie parkować przed bramą przy wejściu z ulicy do kościoła, także prośba mieszkańców ulicy długiej aby nie blokować wyjazdów z ich domów. A na parkingu mamy dużo miejsca, ale parkując pomyślmy też o innych, by wszyscy mogli się zmieścić, ci którzy przyjeżdżają wcześniej niech dojadą do końca parkingu by i inni się zmieścili.  Wspólną naszą troską powinno być budowanie naszej wspólnoty parafialnej zarówno od strony duchowej, zwłaszcza wiary w sercach naszych dzieci i młodzieży i w tym rodziców nikt nie zastąpi. Wspólne uczestnictwo całej rodziny na niedzielnej Mszy św. jest najlepszym przykładem dla naszych dzieci, a z tym nie jest najlepiej sami widzimy ile dzieci i młodzieży uczestniczy w niedzielnych Mszach św. Wspólną naszą troską jest także utrzymanie naszego pięknego kościoła. Przed nami kolejne trudne wezwanie, po remoncie dachu kościoła, wieży, murów kościoła i wieży, pozostaje nam ozdobny sufit kościoła i doszło jeszcze ogrzewanie kościoła.  O szczegółach tego remontu będę jeszcze informował. Myślę że tak jak poprzednie remonty wspólnymi siłami szczęśliwie i ten remont doprowadzimy do końca. Bo przecież wspólnym naszym pragnieniem jest by nasz kościół był coraz piękniejszy, ale niech będzie także naszą wspólną, troską, aby nie pozostał pusty.